Verzija 2019.16.002

Knjiga prejetih računov

Na računu so ponovni vidni gumbi Zapade.

Davek na dodano vrednost - N

Urejeno izpisovanje in priprava datoteke za Rekapitulacijsko poročilo in Poročilo o dobavah.

 

Natisni