Združitev Abanke in Nove KBM

Nova KBM in Abanka sta se uradno združili. Abanka je z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse pravice in obveznosti banke pa je kot pravna naslednica prevzela Nova KBM. Novih računov Nove KBM se ne sme uporabljati pred 01. januarjem 2021. Zaradi plačilnega prometa in prejetih računov za pretekla obdobja, ne smemo starih Abankinih računov prezgodaj označiti kot neaktivne. Predvideno bo prehodno obdobje do 01. marca 2021 v katerem bosta oba računa aktivna.

Združitev Abanke in Nove KBM

 

Natisni