Verzija 2020.15.001 z dne 6.11.2020

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev na gumbu »Opusti«, kateri poleg brisanja vrstic, ki se jih je vneslo, pobriše tudi ostale že vnesene podatke o kupcu, kartici zaupanja in ostalih vnosih. Se pravi, se tudi ob »Opusti« pobriše celoten osnutek gotovinskega računa.
  • Predračuni
   • Popravek iskanja ustrezne prodajne cene na že obstoječem predračunu, v primeru, ko je na stranki aktiven akcijski cenik, kateri se je upošteval samo ob vnosu novega dokumenta in ne tudi ob naknadnem popravljanju dokumenta. Ta težava je v tej verziji odpravljena.
 • Funkcijska tipka F7
  • Kartica maloprodaje
   • Na preglednici kartice artikla dodan stolpec »Razvrsti«, preko katerega lahko ustrezno razvrstimo kartico po dejanskem kronološkem vrstnem redu vnosa prometa, t.j. naslednjem vrstnem redu: leto prometa, poslovalnica, oznaka prometa (otvoritev, promet) in zaporedno številko vnosa v prometno tabelo. Novo polje je na preglednico potrebno dodati preko desnega klika in z izborom »Privzeto« ali »Izbira stolpcev«.

Natisni