Verzija 2019.04.001 z dne 8.3.2019

Bližnjice - Dvostavno knjigovodstvo

Dodane bljižnjice za hitrejši in lažji dostop na najpogostejše obdelave v dvostavnem knjigovodstvu.

Kadrovska evidenca

 • Napredovanja - uskladitev z tekočo zakonodajo in prilagoditev glede na aneks o povišanju plačnih razredov 2019
 • Dodana kontrola pri brisanju zapisov iz šifrantov: sindikati, delovna mesta, osnove zaposlenih, plačni razredi, tarifni razredi, relacije, mesečni seštevki, prispevki iz, prispevki na in organizacijske enote.
 • Urejen vnos evidentiranja po SM na zapisu zgodovine v primeru spremembe delovnega mesta.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočeno tiskanje izplačilne liste brez prikaza stroškovnih mest zaposlenih.
 • Omogočeno tiskanje salda odtegljaja na obračunskem listu.
 • PPZ: 
  •     možnost tiskanja obračuna in izplačila ločeno po družbah
  •     dodatno polje Naziv družbe v analizi
  •     možnost izvoza preglednice posameznega obračuna v excel
 • Odpravljena pomanjkljivost na prikazu odstotka prispevkov delodajalca na obr. listu Javni sektor II posebna kuverta 12 col

Registracija prisotnosti

 • Urejeno določanje izmene v določenih primerih uporabe urnika po meri in prihoda z malice v času določenega prehoda med izmenami.
 • Dodana kontrola pri brisanju zapisov iz šifranta urnikov.
 • Opravljena pomanjkljivost pri izračunu števila dni prijavljenega dopusta v primeru, ko ima zaposleni tedenski urnik

Obračun potnih nalogov

 • Omogočeno večnivojsko potrjevanje potnih nalogov.
 • Urejeno pošiljanje mailov ob začetku aktivnosti potrjevanja.

 

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - gumb Razmejitve
Dodana možnost razmejitve od do datuma.

Dnevne obdelave – opominjanje

 • Dodana je možnost opominjanja tujega poslovnega partnerja v tuji denarni enoti – izpis Opomin devizni.
  • Pred uporabo je potrebno v nastavitvah programa v zavihku Opominjanje/ Konti za opominjanje dodati konto deviznih terjatev (npr. 1210).
  • V tabeli postavke opomina so dodani novi stolpci: Znesek DEV, Kratica DE in šifra DE.
 • Dodana je možnost Vrni v pripravo paket. Dostopna je na desni klik izbranega paketa in je pod varnostnim sistemom »DK – opominjanje, Vrni v pripravo paket.
 • Če za vrni v pripravo paket obstaja opomin, za katerega je že bil izdan opomin višje stopnje (vrstica se obarva rumeno), le-tega ni možno vrniti v pripravo. Take postavke je potrebno obdelati posamezno.
 • Poleg obstoječega pooblastila v varnostnem sistemu DK – opominjanje, Gumb Briši opomin, so urejene tudi pravice za obdelave iz menija na desni klik: DK – opominjanje, Vrni v pripravo in DK – opominjanje, Briši opomin.

Dnevne obdelave - izvršbe

 • V preglednici postavk izvršb je omogočeno izvzemanje posameznih izbranih postavk, ki ne bodo vključene v izvršbo, in sicer s tipko delete ali z gumbom brisanje. Za te postavke je možna kasnejša priprava izvršbe.

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - gumb Izračunaj - gumba DDPO in DDD-DDD(zasebniki)

Urejena možnost priprave in izvoza osnovnega obrazca XML za navedeni poročanji za oddajo na portal e-Davki.

Administracija - pripomočki

Sprememba nastavitev izstavitve dokumenta

 • Odpravljena je napaka pri (ne) kopiranju načina izstavitve za izbrani tip dokumenta iz obstoječega zapisa (npr. iz Računa v Opomin).

 

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos« je dodana možnost, da se po izdelavi prenosa sestavin na skladišče kooperanta v delovnih nalogih za katere je bil prenos izveden avtomatsko izvede zamenjava skladišč sestavin na skladišče kooperanta. Nastavitev (vklop te opcije) se nahaja na knjigi delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov smo dodali novo funkcijo »Premik datumov povezanih nalogov« (dostopna preko desnega klika miške). Funkcija na podlagi nastavitvenih podatkov premakne datume roka izdelave in pričetka izdelave podrejenih delovnih nalogov naloga na katerem smo funkcijo izvedli. Funkcijo je možno operaterju onemogočiti preko varnostnega sistema.
 • Knjiženje – delovni nalogi; poleg polja za vnos razpisane količine delovnega naloga smo dodali gumb za »zaokrožitev količine na optimalno količino izdelka«.
 • Knjiženje – plan proizvodnje: pri »razpisu proizvodnje« iz plana proizvodnje smo dopolnili logiko prenašanja analitik in številke naročila kupca in vrstice tako na nalog prvega nivoja, kot na podrejene delovne naloge.
 • Izpisi – Kooperacija; na izpisu stanje kooperacije (preglednica in tiskanje) smo dodali koloni, ki predstavljata predčasno zaključeno količino na izdajah (v merski enoti izdelka in merski enoti operacije). Na ta način je v primeru, ko so operacije zaprte brez celotne prevzete količine pregled bolj logičen.
 • Izpisi – Izpisi in analize opravljenega dela – Analiza dela; dodana je dimenzija »šifra delavca«, na dimenziji »delavec« se sedaj prikazuje priimek in ime delavca (prej ime in priimek).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na preglednici predloga delovnih nalogov smo umaknili omejitev prikaza zapisov, sedaj se prikazujejo vsi zapisi (ne samo prvih 50).
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; funkcija usklajevanja proizvodnih cen poleg popravka cene/vrednosti prejemov po delovnih nalogih sedaj napolni v MSPPrometVrstice tudi deleže vrednosti prejema, ki odpadejo na material, na polizdelke, na stroje, na delo in na kooperacijo.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi: kadar je za delovni nalog knjižen prejem, se gumb »Prenos sestavnice« onemogoči.
 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljena napaka »Cannot focus a disabled or invisible window« ob prehajanju med zavihki delovnega naloga v statusu »lansiran«.

API

 • APi – metoda GetStocks je dopolnjenja s parametrom »searchQuery.includeZeroQuantitiesSeriesID« preko katerega lahko v rezultat prikličemo tudi serije brez zaloge.

Fakturiranje

 • Na preglednici računov in predračunov ob vpisu šifre dobavitelja prikaže račune / predračune, ki vsebujejo artikle vnesenega dobavitelja.
 • Odpravljena je težava, ko je v določenih primerih pri uporabi skupnega šifranta strank na različnih uporabnikih fakturiranja shranjevalo kopije računa kot različice istega dokumenta v eRegistratorju
 • Zaradi zakonskih sprememb vezanih na davčno potrjevanje računov in zahtevi po istem zaporednem številčenju (veza vprašanje 315 pogosta vprašanja in odgovori) spremenjeno:
  • ​Obstoječe knjige računov "Ob gotovinski prodaji" se spremenijo v "Da".
  • Obstoječi računi "Ob gotovinski prodaji" se spremenijo v "Da".

  • Za ne izstavljene račune ki imajo ZOI in DPR zaporedje se pojavlja opozorilo, da se izstavijo oz. davčno potrdijo.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Na preglednici naročil kupcev in odpremah ob vpisu šifre dobavitelja prikaže naročila / odpreme, ki vsebujejo artikle vnesenega dobavitelja.

​Materialno skladiščno poslovanje

 • pri pripravi poročila za Intarstat v primeru brezplačnega prejema (vrsta posla 30) izračuna faktuno vrednost prejema iz količine in fakturne cene brez upoštevanja popsutov.
 • na preglednicah zalog artiklov in kartice artiklov se pri artiklih, ki se vodijo po serijah ob kliku na serijo odpre okno s podatki o seriji
 • v pregledih zaloge, kartica in napoved zaloge pri hitrem pregledu artiklov (F7) se pri artiklih, ki se vodijo po serijah ob kliku na serijo odpre okno s podatki o seriji

​Trgovina na drobno

 • pri izdelavi računa gotovinske prodaje iz predračuna TDR v primeru, da so izpolnjeni pogoji za izpis po 82. členu se po prepisu podatkov iz predračuna odpre okno z vprašanjem ali želimo izpis računa za davčnega zavezanca
 • pri pripravi poročila za Intarstat v primeru brezplačnega prejema (vrsta posla 30) izračuna faktuno vrednost prejema iz količine in fakturne cene brez upoštevanja popsutov

DDVN - Davek na dodano vrednost N

 • Ureditev prikaza zapisov v knjigi, tudi če se število obdobij ni enako med enim in drugim letom.
 • Omogočeno knjiženje obračuna DDV tudi če zapisi nimajo povezav na izvorne module.

Knjiga prejetih računov

 • Šifranti - Knjižna skupina - urejan je kontrola na polju "Referent za potrjevanje"
 • Uvoz eRačunov - na uvozu je dodana nova ovojnica, ki ustrezno kontrolira uvoz predračunov, računov, opominov in iop dokumentov

 

Potrjevanje dokumentov

 • Obveščanje o aktivnostih - mail o prejeti aktivnosti, se pošlje tudi za aktivnosti prejete v čakalno vrsto iz modula potni nalogi.
 • OLAP - urejeno je sortiranje podatkov po Številki
 • Nadomšečanje - urejeno je delovanje gumba Zaključi nadomeščanje
 • Potrditev aktivnosti - urejeno je masovno potrjevanje dokumentov za poverjenika

Stranke

 • Urejena povezava na UJP za izstavitev dokumenta .

 

Spremljanje plačil računov

 • dopolnitev, ko  se gre na izpisek in klikne na en že povezan račun ter potrdi, da se plačilo ne podvoji. Pri brisanju računa je potrebno brisati vse zapise (šifro stranke ter številko računa).

 

Obračun storitev 

 • dopolnitev na izpisu Subvencija šolske prehrane , da se pravilno prikazuje število prijavljenih učencev tudi na skupnem izpisu, kjer so subvencije deljene po obrokih (npr. malo in veliko kosilo).

 

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov - ESPP - dopolnjena je priprava plačilnih nalogov ESPP

 

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 • Prošnje: Urejeno, da se preglednica prošenj prikaže oziroma osveži takoj ob izbiri leta.
 • Poročila:
  • Prošnje – Čakalna vrsta: Urejeni filtri po statusu prošnje – filtriramo se lahko le statusih A-aktivna in M-v mirovanju. Dodan filter za vrsto oskrbe.
  • Predajna knjiga: za Storitve socialne oskrbe dodana možnost izbire izmene in vnašalca.
 • Komisija: Urejeno, da se v primeru sprejema več prosilcev (enega za drugim) aktivno pojavlja polje s številko stanovalca.

Zdravstvo

 • Zdravstveni karton – Izpisi: Urejeno, da se pri parametrih za izpis poročila predlaga tekoči datum.
 • Poročila - Predajna knjiga: za Storitve socialne oskrbe dodana možnost izbire izmene in vnašalca.

Delo

 • Skupni vnos storitev – zavihek Dodatne storitve iz oskrbe in Tržna dejavnost: Pri zavodih z več lokacijami urejena možnost bolj preglednega spreminjanja cene.
 • Predajna knjiga: za Storitve socialne oskrbe dodana možnost izbire izmene in vnašalca.

Obračun

 • Način plačila oskrbe: Dodana je možnost določanja posameznih dodatnih storitev oskrbe in storitev tržne dejavnosti na svojcih. Plačniki, ki imajo opredeljene storitve plačujejo le te, ki so jim določene. Prvi pogoj za pravilno delovanje je izbira plačila žepnine ''znesek'' ali ''po porabi''.  Drugi pogoj je, da mora biti natanko en izmed plačnikov brez vnesenih storitev, drugi pa morajo imeti vsaj eno vneseno storitev. V kolikor to ni izpolnjeno vas program pri shranjevanju nastavitev opozori. Tretje pravilo pa je, da ena storitev ne more biti zavedena pri dveh plačnikih – program vas na to tudi opozori.
 • Obračun – Sociala
  • Poročila:
   • Rekapitulacija oskrbe:
    • Urejen izpis Splošne rekapitulacije za tip doma dnevno varstvo, v kolikor se storitve dnevnega varstva obračunava na dan in ne na uro (urejen pravilen zmnožek količine in cene).
    • Pri zavodih z več lokacijami urejena možnost izbire lokacije in upoštevanje le-te pri izpisu Rekapitulacije in Splošne rekapitulacije.
   • Rekapitulacija storitev: Urejeno, da se na izpisu Storitve sociale po stanovalcih pojavljajo samo storitve izbranega tipa doma (CV, DV, PND).
  • Pošiljanje računov:
   • Za vse oblike računov urejeno, da se na UPN zapiše pravi plačnik (v primeru, da je plačnik računa stanovalec, prejemnik računa pa svojec).
   • Zaradi nefunkcionalnosti umaknjen gumb Spremeni podatke.
  • Dolg: Urejeno, da lahko določimo višino dolga ali preplačila za posameznega plačnika. Ta dolg oziroma preplačilo lahko tudi poljubno poimenujemo.

Nastavitve

Osnovni podatki – sekcija Obračun - zavihek Odsotnosti: Dodana možnost Obračunaj dodatne storitve med odsotnostjo (odbitki). Funkcionalnost je namenjena temu, da se v času odsotnosti uporabnika dodatne storitve vseeno obračunavajo (npr. odbitek obroka). Navodila za uporabo funkcionalnosti so podrobneje predstavljena na povezavi http://help.icenter.si/sl/obracunavanje-odbitkov-prehrane

Generator poročil

 • V poročila Incident stanovalec, Incident ostalo in Incident po vrsti dodan podatek o lokaciji oziroma kraju incidenta.
 • Urejen pravilen izpis poročila Oskrbni dnevi po obračunanih mesecih/leto v primeru selitve stanovalce iz ene enote/lokacije v drugo.

 

Davčno potrjevanje računov za modul SZO

Program urejen tako, da zadosti zakonskim zahtevam. Za uspešno davčno potrditev vseh računov obračuna sledite navodilom na povezavi http://help.icenter.si/sl/davcno-potrjevanje-racunov-od-verzije-201904000-dalje

 

Natisni