Izpis iz šifranta dodatnih lastnosti

Zapise iz šifranta dodatnih lastnosti natisnemo na tiskalnik tako, da kliknemo na gumb Tiskanje (Ctrl+P). Odpre se spodaj prikazano okno:

Ime lastnosti od do – omejimo izpis lastnosti po njihovih imenih.

Izpis opomb – če polje potrdimo, se bodo opombe lastnosti izpisovale.

Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi izpisa.

Izpis nastavitev – če polje potrdimo, se bodo izpisali tudi nastavitveni podatki, s katerimi smo omejili izpis

Natisni