Verzija 2019.01.001 z dne 04.01.2019

  • Knjiženje
    • Negotovinska prodaja
      • Prikaz dolga stranke je omejen glede na nastavitve varnostnega sistema. V sistemu limitov in blokad se ob vnosu stranke prikazuje informacija o tem, ali je stranka presegla limit in ali je blokirana. Prikaz samega zneska dolga stranke ob vnosu dobavnic je sedaj vezan na varnostni sistem s ključem »Prodaja – prikaz dolga«.

Natisni