Brisanje podatkov o vračilih

Podatke o vračilu brišemo tako, da najprej v preglednici Prejemi označimo izbrano vračilo, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi v katerem moramo svojo odločitev še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Brišemo lahko le podatke o vračilih, katera še niso bila knjižena.

Natisni