Funkcijski tipki F7 in F8

Ko se med knjiženjem nahajamo na poljih z zneski imamo možnost uporabe funkcijskih tipk F7 in F8. F7 pomeni, da nam bo program vpisal v polje znesek v višini odprtega salda in uskladil temeljnico. Funkcijska tipka F8, pa pomeni, da se nam bo v polje vpisal znesek predhodne vknjižbe.

Natisni