Odklepanje odpremnih nalogov

To je pripomoček, ki omogoča odklepanje odpremnih nalogov, ki so bili knjiženi v Fakturiranje (FAK).

Ob zagonu:

Se odpre preglednica zaprtih odpremnih nalogov:

Ko izberemo ustrezne odpremne naloge in pritisnemo gumb »Izberi« se odpre potrditveno okno:

Ob potrditvi se izvede brisanje veznih podatkov na pripadajočem računu ter iz računa se odštejejo ustrezne količine artiklov. V Materialno skladiščnem poslovanju se spremeni status izdaje ter uredi veza na dokument odpremnega naloga.

Natisni