Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

Artikli

  • Na preglednici artiklov dodan nov gumb »Izvoz v Excel – Okoljske dajatve«. Izvažajo se podatki šifra artikla, naziv artikla, merska enota, masa na enoto, bruto teža v kg, tarifna oznaka, razred okoljske dajatve, tip okoljske dajatve, število enot obremenitve, višina okoljske dajatve, šifra odpadne embalaže, naziv odpadne embalaže, masa v g, vrsta odpadka, vrsta odpadka carina, vrsta ravnanja, vrsta nabave).
  • Na gumbu »Uvoz podatkov« dodana nova funkcija »Uvoz – okoljske dajatve«. Uvoz je narejen preko t.i. čarovnika za uvoz, v katerem definiramo specifikacijo. Artikli se ne dodajajo, ažurirajo se zgolj podatki (masa na enoto, bruto teža kg, carinska tarifa, šifra embalaže, masa v g).

Natisni