Verzija 2021.02.001 z dne 01.02.2021

  • Pripravljena OLAP analiza fluktuacije zaposlenih.

Natisni