Dodajanje novih knjig servisov

Izbira SERVIS

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Knjiga servisa, kamor vpišemo podatke o knjigi servisa.

Zavihek SPLOŠNO

 • Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno knjigo servisa.
 • Naziv – vpišemo naziv knjige
 • Skladišče – izberemo skladišče iz katerega se bo izdajal porabljen material za servis.
 • Vrsta prometa MSP – garancija – izberemo vrsto prometa za izdaje za tiste naprave, ki so pod garancijo.
 • Vrsta prometa MSP – ni garancije – izberemo vrsto prometa za izdaje za tiste naprave, ki niso pod garancijo.
 • Knjiga računa – iz FAKturiranja izberemo v katero knjigo računa se bo knjižil servisni nalog.
 • Knjiga predračuna – iz fakturiranja izberemo ustrezno knjigo v katero se bodo prenašali predračuni za servisne naloge.
 • Šifra privzetega cenovnega področja -  izberemo katero cenovno področje je privzeto za to knjigo in se bodo, pri kalkulaciji servisnega naloga, cene za materiale in storitve jemale iz tega cenovnega področja. Predlaga se cenovno področje iz nastavitev programa.
 • Šifra privzetega nabavnega cenovnega področja -  izberemo katero cenovno področje je privzeto za to knjigo in se bodo, pri analizi servisnega naloga, cene za materiale in storitve jemale iz tega cenovnega področja. Predlaga se nabavno cenovno področje iz nastavitev programa.
 • Število dni servis – podatek pomeni povprečno število dni ko je naprava pri nas na servisu
 • Privzeta šifra stika … podatek je možno izbirati iz šifranta vrst stikov, alil ga na tem mestu na novo vpisati. Podatek ni obvezen. Predlaga se pri odpiranju servisnega naloga če naprava nima vpisanega stika za servisiranje.
 • Privzeta šifra naprave … vpiše se lahko šifro naprave iz šifranta naprav. Podatek je namenjen primerom ko naprave ni potrebno voditi kot samostojno šifro naprave, ampak jo vpišemo kar v servisni nalog. V takem primeru lahko na servisnem nalogu izberemo šifro artikla in vpišemo serijsko številko, šifro uporabnika, podatke o stiku, …
 • Skupina artikla za interni obračun … vpišemo šifro skupine, pod katero vodimo šifro storitev za obračun internega dela. Šifre storitve s to vpisano skupino, se predlagajo na servisni nalog kot »se ne zaračuna«.
 • Šifra dogodka plan … vpišemo šifro dogodka (šifrant strank), ki se predlaga pri vpisu storitve kot šifra plana. Na tak način lahko tudi vidimo zasedenost serviserjev.
 • Akcijski cenik … drugi nivo akcijskega cenika. Prvi je v splošnih nastavitvah programa. Ta cenik ima prednost pred cenikom iz splošnih nastavitev.
 • Vrsta dogodka zaključek … vpišemo šifro zaključka, ki se potem predlaga pri zaključevanju servisnih nalogov.
 • Naprava v garanciji se fakturira
 • … dovoljeno je tudi fakturiranje storitev in porabljenega materiala za naprave katere so v garanciji.
 • … fakturiranje storitev in porabljenega materiala za naprave v garanciji ni dovoljeno.
 • Konto iz vrste prometa MSP
 • … konto porabe se v vsakem primeru predlaga iz vrste prometa MSP.
 • … konto porabe se predlaga po sistemu artikel – če ga tu ni – vrsta prometa MSP.
 • Avtomatski vpis datuma lansiranja v delo
 • … Datum lansiranja se pri odpiranju servisnega naloga vpiše avtomatsko in nalog tako dobi status "v delu" – zelena barva.
 • … datum lansiranja naloga v delo se ne vpiše avtomatsko.
 • Cena iz vrste nalog

V primeru povezave z TDR, se pripravi datoteka za gotovinsko prodajo s ceno iz šifre naloge, ne glede kakšen material ali delo je porabljeno.

 • Kontrola dolga
 • Program pri pripravi servisnega naloga kontrolira tudi odprto pri strankah.
 • N kontrolira dolga pri vpisovanju servisnega naloga
 • Uporaba planiranja
 • Na zavihku storitve servisnega naloga, je z to nastavitvijo omogočeno planiranje časa dela serviserjev.
 • Planiranja se ne uporablja
 • Opomba – poljuben tekst.

Zavihek analitike

 • Knjižna skupina – izberemo privzeto knjižno skupino za to knjigo servisov.
 • Označimo, kateri od podatkov Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referentin/ali Analitika iz glave dokumenta je pri uporabi te knjige obvezen.
 • Obvezno vozila – tu označimo ali kateri izmed podatkov je obvezen pri vnosu servisnega naloga je obvezen ali ne.

Zavihek Obveščanje

V ta zavihek se vpisuje nastavitve na osnovi katerih bo program v servisnem nalogu odprl dogodke za obveščanje na stranki ki je uporabnik naprave.

To naredi avtomatsko po nastavitvah iz tega zavihka.

Dogodek se zapiše v SAOP koledar in ima možnost obveščanja (vse opcije ki jih ima standardni sistem dogodkov v SAOPiCentru).

 • Dogodek za obveščanje – šifra dogodka iz šifranta vrst dogodkov. Možno iskanje in vnos nove vrste dogodka. Podatek mora obstajati v šifrantu vrst dogodkov.
 • Število dni obveščanje – število dni iz katerih program pri formiranju dogodka izračuna datum opozarjanja
 • Dogodek za opozarjanje (1) – šifra dogodka iz šifranta vrst dogodkov. Možno iskanje in vnos nove vrste dogodka. Podatek mora obstajati v šifrantu vrst dogodkov.
 • Število dni opozarjanje (1) – število dni iz katerih program pri formiranju dogodka izračuna datum opozarjanja
 • Dogodek za opozarjanje (2) – šifra dogodka iz šifranta vrst dogodkov. Možno iskanje in vnos nove vrste dogodka. Podatek mora obstajati v šifrantu vrst dogodkov.
 • Število dni opozarjanje (2) – število dni iz katerih program pri formiranju dogodka izračuna datum opozarjanja
 • Dogodek zaključek  - šifra dogodka iz šifranta vrst dogodkov. Možno iskanje in vnos nove vrste dogodka. Podatek mora obstajati v šifrantu vrst dogodkov.
 • Opozorilo … nastavitev ki se pri formiranju prenese v "opozorilo" v dogodek
 • Obvesti … nastavitev ki se pri formiranju dogodka prenese v podatek "obvesti" v dogodku
 • Način obvestila … nastavitev ki se pri formiranju dogodka prenese v podatek "način obvestila" v dogodku
 • Opomni vnašalca … nastavitev ki se pri formiranju dogodka prenese v podatek "opomni vnašalca" v dogodku.

Izbira OBRAČUN NAJEMA

Zavihek Splošno

 • Knjiga računa – iz FAKturiranja izberemo v katero knjigo računa se bo knjižil servisni nalog.
 • Šifra privzetega cenovnega področja -  izberemo katero cenovno področje je privzeto za to knjigo in se bodo, pri kalkulaciji servisnega naloga, cene za materiale in storitve jemale iz tega cenovnega področja. Predlaga se cenovno področje iz nastavitev programa.
 • Šifra privzetega nabavnega cenovnega področja -  izberemo katero cenovno področje je privzeto za to knjigo in se bodo, pri analizi servisnega naloga, cene za materiale in storitve jemale iz tega cenovnega področja. Predlaga se nabavno cenovno področje iz nastavitev programa.
 • Privzeta šifra stika … podatek je možno izbirati iz šifranta vrst stikov, alil ga na tem mestu na novo vpisati. Podatek ni obvezen. Predlaga se pri odpiranju servisnega naloga če naprava nima vpisanega stika za servisiranje.

Izbira VZDRŽEVANJE

Zavihek Splošno

 • Knjiga računa – iz FAKturiranja izberemo v katero knjigo računa se bo knjižil servisni nalog.
 • Šifra privzetega cenovnega področja -  izberemo katero cenovno področje je privzeto za to knjigo in se bodo, pri kalkulaciji servisnega naloga, cene za materiale in storitve jemale iz tega cenovnega področja. Predlaga se cenovno področje iz nastavitev programa.
 • Šifra privzetega nabavnega cenovnega področja -  izberemo katero cenovno področje je privzeto za to knjigo in se bodo, pri analizi servisnega naloga, cene za materiale in storitve jemale iz tega cenovnega področja. Predlaga se nabavno cenovno področje iz nastavitev programa.
 • Privzeta šifra stika … podatek je možno izbirati iz šifranta vrst stikov, alil ga na tem mestu na novo vpisati. Podatek ni obvezen. Predlaga se pri odpiranju servisnega naloga če naprava nima vpisanega stika za servisiranje.

Zavihek Analitike

 • Knjižna skupina – izberemo privzeto knjižno skupino za to knjigo servisov.
 • Označimo, kateri od podatkov Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referentin/ali Analitika iz glave dokumenta je pri uporabi te knjige obvezen.

Natisni