Zapisniki o spremembi cen

Izpis je namenjen pregledu in izpisu zapisnikov o spremembi cen. Ti zapisniki so lahko nastali na samih prejemih blaga ali pa so bili delani posebej v tipu prometa »S«. Ta izpis je praktično izvleček iz Evidence o nakupu in prodaji blaga s tem, da tu imamo samo dokumente, kjer se je spremenila maloprodajna cena z DDV in s tem povečala ali zmanjšala vrednost zaloge.

Najprej se odpre okno Zapisniki o spremembi cen, kjer podamo podrobnosti za izpis.

  • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Zaporedna številka od do - vpišemo zaporedne številke izpisa, za katere želimo podatke pregledovati. Če pustimo prazno, se izpiše cel izpis.
  • Prejem, izdaja, sprememba cen – potrdimo tipe prometa, za katere želimo izpisovati dogodke o spremembah cen. Tako tu lahko dobimo na enem mestu npr. vse spremembe cen, ki so nastale pri prodaji blaga, t.j. pretipkane cene, popusti in rabati. Kljukica pri »sprememba cen« gre pa za ročno izdelane zapisnike o spremembi cen.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne.

 

Ob kliku na gumb Preglednica (Alt P) se odpre prikaz posameznih zapisnikov.

Na primeru vidimo podatke o zapisnikih, t.j. datum in številke dokumentov ter spremembo vrednosti zaloge skupno in po posameznih davčnih stopnjah. Pri številkah dokumentov imamo oznako npr. »S-P-3/2007« in nam pove da smo imeli spremembo cen na prejemu P-3, oznaka »S-S-1/2007« pa pove da je bil to posebej narejen zapisnik s številko 1 na tipu prometa »S«.

Poleg preglednice imamo možnost predogleda in tiskanja liste.

Natisni