Nova vrsta dokumenta pri Prejetih in Izdanih računih

Od verzije 2017.015.000 dalje si lahko nastavite za kopije PDF dokumenta drugo vrsto dokumenta. Če vaše prejete in/ali izdane račune hranite pri zunanjem arhivarju, je smiselno, da arhivirate samo originalne dokumente, kopije pa ne in si na tak način zmanjšate stroške arhiviranja. 

Nova vrsta dokumenta pri Prejetih in Izdanih računih

Natisni