Verzija 2021.04.003

Naročilo kupcev in dobaviteljem

  • Odpremni nalogi in naročila kupcev. Odpravljena nepravilnost, ko je  v nekaterih primerih program počasi listal vrstice.

Obračun storitev

  • Dopolnitve se nanašajo na pripravo obračuna, ki so vezane na poračun za primere, ko za mesec, kjer je obračun že bil zaključen dodajamo datumske zapise znotraj meseca.

Natisni