Verzija 2018.06

 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »prenos na povezano« več na povezanih delovnih nalogih ne napolni informacijo o spremembah v opombo delovnega naloga ampak v log »Spremembe«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Nalepke«, kadar na artiklu ni podatka o »pakiranju« se v pripravi nalepk kot količina »pakiranje« predlaga razpisana količina delovnega naloga, drugače pa količina pakiranja iz artikla.
 • Knjiženje – kooperacija – izdaja v kooperacijo; na izdaji v kooperacijo se na zavihku »vrstice« sedaj nahaja funkcija (gumb) »Obnovi cene«. Ta funkcija obnovi cene operacijam v izdajnici glede na datum izdaje, stranko kooperanta izdaje.
 • Knjiženje - plan proizvodnje - razpis proizvodnje; odpravljene težave pri delovanju opcije zaokroževanja količin po "optimalni količini" (isto urejeno na vseh funkcijah, ki imajo zaokroževanje po "optimalni količini").
 • V primeru kosovne kooperacije smo sedaj omogočili izvedbo prenosa med skladišči tudi preko naročil kupcev:
  • Nastavitve – nastavitve programa; v sklopu nastavitev »kooperacije« je dodana nova možnost vklopa izdelave prenosa materiala na kooperacijo preko naročil kupcev.
  • Šifranti – knjige delovnih nalogov; možnost nastavitve knjige naročil kupcev za izvedbo prenosa materiala na kooperacijo (če je ustrezno nastavljeno na nastavitvah programa).
  • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Prenos« lahko izvede tudi prenos sestavin na kooperacijo preko naročil kupcev, če je tako nastavljeno v nastavitvah programa.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; med izbirne podatke izpisa smo dodali možnost izbire delovnih nalogov tudi po povezani šifri artikla.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala – avtomatsko formiranje ND; na izbirnih podatkih funkcije avtomatskega formiranja naročil dobaviteljem smo dodali naslednje možnosti:
  • možnost sikanja zadnjega dobavitelja po vseh knjigah naročil,
  • možnost določitve sistema predlaganja stroškovnega mesta
  • možnost vnosa opisa »osnova za naročanje«; ki se vpiše na naročila dobaviteljem
  • na preglednici predloga naročanja sestavin smo dodali še koloni šifra in naziv stroškovnega mesta
 • Izpisi – pripadnost materialov in polizdelkov; na izbirne podatke izpisa smo dodali možnost izbire statusov delovnih nalogov katere želimo zajeti v pregled. Na prvi in drugi nivo preglednice smo dodali možnost filtriranja po dodatnih filtrih (napredna preglednica). Na pregledu pripadnosti po delovnih nalogih je na drugem nivoju preglednice dodana kolona »Status DN«.
 • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; na izbirnih podatkih je dodana možnost izbire več tipov artiklov sestavin, preglednica simulacije vrstice katerih razlika je negativna obarva v rdeče, v preglednici je dodana kolona »tip artikla«.

Natisni