Preglednica 3. nivoja - Komisijska zaloga - artikli

Preglednica 3. nivoja se imenuje Komisijska zaloga – artikli z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico sta prikazana izbran komisionar in skladišče.

Razvrščena je po šifri artikla. Prikazani so vsi artikli, ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim pogojem in šifri komisionarja iz prvega nivoja in šifri skladišča iz drugega nivoja.

Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev »Količina« in »Vrednost« za prikazane podatke.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni