Analiza prevzema

  • Analiza prevzema daje možnost analize prodajnih podatkov s pomočjo vrtilne tabele (OLAP). Uporablja OLAP (On-Line Analytical Processing)  tehnologijo, ki omogoča analitikom in vodilnim hiter in zanesljiv vpogled na podatke z različnih zornih kotov. Vodilni zaposleni si vsak dan zastavijo veliko število poslovno zanimivih vprašanj. Odgovore hočejo takoj, saj nočejo prekiniti miselnega procesa. Hkrati pa želijo samostojno raziskovati po podatkih (interaktiven sistem) in nočejo imeti papirnatih poročil. Ravno to pa omogoča OLAP tehnologija.
  • Najprej se odpre okno Analiza prevzema, kjer podamo podrobnosti za izpis.
  • V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri analizi.

Datum prevzema – vpišemo oziroma izberemo obdobje za katero želimo delati analizo prevzema.

Knjiga naročila – vpišemo oziroma izberemo knjige za analizo.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Izbrane skupine – Iz preglednice izberemo katere skupine artiklov naj se upoštevajo pri naboru podatkov.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov. Poleg tega lahko tu tudi vpišemo za kako dolge klasifikacijske šifre želimo delati analize.

Številka prevzema – vpišemo prevzeme, ki jih želimo pregledovati. Izbor je aktiven samo v primeru, izbora ene same knjige za pregled podatkov.

Plačnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike v okviru katerih želimo prevzeme pregledovati.

Naročnik – vpišemo oziroma izberemo naročnike v okviru katerih želimo prevzeme pregledovati.

Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo dobavitelje v okviru katerih želimo prevzeme pregledovati.

Prva skupina naročnika – vpišemo oziroma izberemo prvo skupino naročnikov v okviru katerih želimo prevzeme pregledovati.

Druga skupina naročnika – vpišemo oziroma izberemo drugo skupino naročnikov v okviru katerih želimo prevzeme pregledovati.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta v okviru katerih želimo prevzeme pregledovati.

Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce v okviru katerih želimo prevzeme pregledovati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo prevzeme pregledovati.

Referent – vpišemo referente po katerih želimo prevzeme pregledovati.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike v okviru katerih želimo prevzeme pregledovati.

Skladišča – vpišemo oziroma izberemo skladišča oz. skupine skladišč v okviru katerih želimo prevzeme pregledovati.

Upoštevaj postavke brez zalog – označimo ali želimo pri pripravi poročila upoštevati tudi postavke, katerim se ne vodijo zaloge  ali ne .

Dodatne lastnosti artiklov – označimo ali želimo pri pripravi poročila da se v poročilu prikažejo tudi podatki po meri za artikle  ali ne .

  • Ob kliku na gumb  - Tabela (Alt L) se odpre okno Analiza prevzema s podatki vrtilne tabele iz podatkov prevzemov od dobavitelja.
  • Pri tem imamo na voljo podatke o količini, bruto vrednosti, popustu/rabatu, neto vrednosti razliki v ceni, nabavni vrednosti, masi, prostornini, številu paketov in številu prodaj po naslednjih dimenzijah: leto, četrtletje, mesec, knjiga, številka odpreme, plačnik – država,  plačnik – 1. skupina, plačnik – 2. skupina, plačnik, prejemnik – država, prejemnik – 1. skupina, prejemnik – 2. skupina, prejemnik, stroškovno mesto – višje, stroškovno mesto, stroškovni nosilec – višji, stroškovni nosilec, referent, analitika, delovni nalog, skupina artikla, klasifikacija, oddelek, proizvajalec, dobavitelj in artikel.
  • Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja.
  • Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja. Vsako kombinacijo podatkov je mogoče prikazati tudi v grafikonu.
  • Poleg tega je možno podatke iz preglednice natisniti  in/ali izvoziti MS Excel , seveda, če ga imamo instaliranega. Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve .

Natisni