Verzija 2020.10.001

Sociala

  • Komisija

Na vrsti doma PND, sta na formi timska obravnava, umaknjena zavihka »menjava sobe« in »aneks«. 

Delo

  • Priprava ZN

V osnovnih nastavitvah - zavihek Dnevno varstvo, je do zdaj obstajala kljukica »Samodejna priprava za obračun«, ki pa je vplivala zgolj na obračun sociale. V primeru, da je ta nastavitev obkljukana, se zdaj priprava za obračun na vrsti doma DV (ki samodejno napolni odhode glede na vneseno prisotnost) izvede tudi pred pripravo ZN za obračun.

Obračun

  • Obračun

Pri obdobnem obračunu, pri uvozu datoteke ON LINE in IZ PORTALA, v primeru, da je vsaj ena cena enaka 0, program na to opozori (račun za to ceno se ne bo kreiral). Ostale (neničelne) cene se uvozijo normalno.
 

  • Pošiljanje računov

Pri pošiljanju trajnikov je možnost izbire meseca za plačilo. Če na primer delamo predobračun za junij, lahko izberemo mesec plačila v juniju ; ko delamo pa redni obračun za junij in izberemo plačilo v juliju, trajnik za predobračun ne bo zajet še enkrat.

Nastavitve

  • Osnovni podatki

Na vrsti doma PND je zdaj na zavihku "Pomoč na domu" dodan podatek "Min. zaračunano ur za en obisk". Za stranke, ki uporabljajo SZO mobilni, se pri prenosu obiskov v realizacijo vsi obiski, ki imajo manjši opravljen čas od tega podatka (Min. zaračunano ur), samodejno prenesejo z višjo količino. Za zaokroževanje pa stranka pove ART-u, da želi zaokroževanje in jim mi nastavimo.

Možnost povezave s Doksisom.

Natisni