Obračun oskrbnine za mesec januar

V zadnji spremembi  05.02.2021 ob 09:50 smo v navodila dopisali: Če je otrok po 26.1.2021 v karanteni mu za čas, ko je odsoten spremenite program s statusom »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«.

Glede na okrožnico 6030-2/2020/7 z dne 3.2.2021  velja za rdeče regije, da ni odsotnost brezplačna, ker ni pravne podlage, da bi bili starši v rdečih regijah oproščeni plačila vrtca od 26.1.2021.

Pred pripravo obračuna za mesec januar je potrebno namestiti zadnjo verzijo.

V zadnji verziji smo uredili, da se na računu prikazuje pravilen prikaz odsotnosti ter doplačila oskrbe tudi v primerih medmesečnih sprememb (ko sta dve vrstici na računu za en mesec). Poleg tega je urejeno tudi nemoteno izstavljanje e-računov.

Navodila

Zadnja sprememba  05.02.2021 ob 09:50

Natisni