Uvoz kontnega plana iz Excelove datoteke

Z verzijo 2018.07.000 je omogočen Uvoz kontov iz datoteke. Konte lahko uvozimo iz različnih datotek. Najpogostejši način uvoza je iz Excelove datoteke, zato bomo prikazali primer uvoza kontov iz te datoteke.

Uvoz kontnega plana iz Excelove datoteke

Natisni