Izpis podatkov kreditodajalcev

Podatke iz šifranta Kreditodajalci lahko natisnemo z gumbom  , kjer določimo tudi nastavitve izpisa:

Od Do šifre kreditodajalca – vpišemo oziroma izberemo šifre kreditodajalcev , katerih podatke želimo natisniti.

Od Do šifre stranke – vpišemo oziroma izberemo šifre strank kreditodajalcev , katerih podatke želimo natisniti.

Od Do šifre nadrejenega – vpišemo oziroma izberemo šifre nadrejenih kreditodajalcev , katerih podatke želimo natisniti.

Tiskam opombe – oznaka  omogoča izpis opomb, ki so vnesene pri podatkih kreditodajalcev.

Opis liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.

Natisni