Dnevniki

Namen programa je izpis dnevnikov na tiskalnik ali pregled le teh na ekranu.

Program zahteva vnos naslednjih podatkov:

·      Blagajna – program avtomatsko predlaga izbrano blagajno.

·      Številka od do – izpis dnevnikov omejimo z vnosom številke od… do…

·      Datum od do – izpis dnevnikov omejimo  z vnosom datuma od… do…

·      Naziv liste – vpišemo tekst, ki se bo prikazal na listi, ali pustimo prazno polje.

Natisni