ID Številka prejetega e-računa

Za uporabnike, ki e-račune v Knjigo prejetih računov uvažate preko ePoštarja ne bo sprememb. Ob uvozu e-računa se bo ID številka prejetega e-računa samodejno zapisala na prejeti račun in plačilni nalog ob njegovem kreiranju. Pri uporabnikih, ki e-račune uvažate ročno preko datotek pa se bo ID številka računa prepisala iz imena mape v kateri je e-račun shranjen

ID številka prejetega e-računa

Natisni