Izvoz šifranta knjige dokumentov

  • Podatke iz šifranta Knjige dokumentov izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

  • V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo, v katero se izvozijo podatki iz šifranta knjig dokumentov.

  • Podatki se izvozijo v datoteko z imenom FAKKnjige.txt.

Natisni