Verzija 2018.04

 • Knjiženje – delovni nalogi; kalkulacija delovnega naloga se sedaj izdela tudi, če ob vnosu novega naloga vnos zapustiš preko »Opusti« ali preko »X«.
 • Dodatne izboljšave pri navajanju opombe in vez v primeru razpisa podrejenih delovnih nalogov iz pregleda predvidene porabe materiala.
 • Izboljšan sistem serijskih številk delovnega naloga:
  • Vpeljana tabela v podatkovni bazi VRP-ja v kateri se beležijo posamezne dodeljene serijske številke po delovnih nalogih (samo, če v nastavitvah okolja obstaja ključ VRPSERST).
  • Spremenjen sistem iskanja oznake »O« v sistemu VRPSERST=LLOSSSSSS_GA (sedaj se išče po opombi klasifikacije)
  • V podatkovne sete izpisa nalepk delovnega naloga dodana opcija klicanja serijskih številk.
  • Dopolnjen sistem klicanja serijskih številk na odpremne naloge NDK (delovni nalog sistem lahko poišče tudi na podlagi naročila kupca.
 • Izpisi – Izpisi in analize opravljenega dela – doseg časovnih norm po izdelkih; dodan je nov izpis (pregled) kakšno je v izbranem časovnem obdobju razmerje med normiranimi tehnološkimi časi priprave in izdelave izdelka ter dejanskimi doseženimi časi. 

Natisni