Stranke

Šifrant Stranke je preglednica, ki prikazuje seznam vseh naših strank. Stranke so v vseh SAOP Windows programih, ki jih uporabljajo, skupni. Prikažemo jih v oknu Stranke, ki ga odpremo tako, da v meniju izberemo Stranke. Seznam strank lahko pregledamo glede na to, ali je stranka Aktivna, Neaktivna, Potencialni kupec ali dobavitelj oziroma ali ima stranka Sklenjen komercialni odnos. Vnašanje, popravljanje, brisanje, izpisovanje šifranta strank, uvoz ter izvoz strank, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank.

Natisni