Evidenca v trgovini na debelo

Izpis je namenjen prikazu obrazca TDE – Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo.

Najprej se odpre okno Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Skladišče - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati.

Zaporedna številka – vpišemo zaporedne številke vknjižb na poročilu za katere želimo podatke pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni