Verzija 2017.11.001 z dne 8.9.2017

  • Šifranti
    • Poslovalnice
      • Dodana polja za vpis knjižnih skupin za potrebe knjiženja v knjigovodstvo. Polja so dodana na formi »Dodatne nastavitve«. Aktivna so samo v primeru, ko obstaja povezava na Fakturiranje. Poleg tega velja, da je vpis v ta polja odvisen tudi od nastavitev knjiženja v knjigovodstvo »Zbirno končni potrošniki in davčni zavezanci«.
  • Knjiženje v knjigovodstvo
    • Dodana možnost knjiženja po knjižnih skupinah . Te omogočajo nastavitev kontov za finančno knjigovodstvo po knjižnih skupinah in nastavitev kontov za realizacijo/rabat po knjižnih skupinah in artiklih. Če so knjižne skupine vpisane na poslovalnici, imajo prednost pred splošnimi nastavitvami knjiženja v nastavitvah programa. Vrstni red iskanja kontov je naslednji: najprej iz »Knjižne skupine – Artikli« (za realizacijo in rabat), nato iz knjižne skupine, če je vpisana in če obstaja konto, nato iskanje kontov iz splošnih nastavitev knjiženja. Kontiranje za načine plačil in iztržek blagajne pa ostaja enako.

Natisni