Uvoz podatkov

Podatke o zavezancih in njihovih prejemkih lahko posredno uvažamo iz programov za obračun osebnih prejemkov s pomočjo gumba , ki je nad preglednico Zavezanci za dohodnino. Z aktiviranjem gumba Uvoz podatkov  se prikaže okno za nastavitve uvoza podatkov o zavezancih za dohodnino in njihovih izplačilih.

  • Prenesi iz mape – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa s podatki zavezancev in njihovih prejemkov. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Predlagana pot do mape je privzeta iz nastavitev programa.
  • Šifra države – šifro oz. oznako države izberemo s klikom na gumb  (Alt+tipka dol) kjer državo poiščemo ter označimo.
  • Prenaša se šifra za razvrščanje – s klikom v okence vnesemo znak , če želimo, da se vsem podatkom uvoženim iz izbrane mape zapiše tudi šifra za razvrščanje.
  • Šifra za razvrščanje – če smo predhodnemu določilu dali oznako , vnesemo na tem mestu poljuben podatek dolžine do 20 znakov.

 

 

Po končanem uvozu podatkov zavezancev in prometa dohodnine program uvozi tudi podatke o dodatnih olajšavah, ki se zbirajo iz obračunskih podatkov plač (npr. članarine sindikatom in drugi odtegljaji, ki predstavljajo olajšavo), če le-ti obstajajo v plačah.

V program DOH se ne prenesejo podatki, če nista bili v programih za obračun osebnih prejemkov izpolnjeni davčna številka in EMŠO. Po izvedenem uvozu podatkov v program DOH lahko izpišemo seznam napak pri uvozu podatkov v dohodnino (npr. zaradi manjkajoče EMŠO) s pomočjo gumba .

Natisni