Dogodki

V zavihku Dogodki spremljamo poslovne dogodke, ki so povezani z izbrano stranko. Z vsako stranko je lahko povezanih več poslovnih dogodkov; zavihek Dogodki prikazuje preglednico vseh poslovnih dogodkov.

Če je polje Opozorilo nad preglednico potrjeno (), je na to stranko vezano neko opozorilo. V preglednici strank bo taka stranka zapisana z rdečo pisavo.

Natisni