Verzija 2018.13.002

  • Knjiženje – plan proizvodnje; na obdelavi »razpis proizvodnje« je v nastavitvah obdelave sedaj aktivna opcija »Avtomatsko dodeli serijske številke« tudi v primeru eno nivojske razgradnje.

Natisni