Tiskanje potnih nalogov za prevoz oseb

Izpisi za Potni nalog za prevoz oseb so:

Potni nalog za prevoz oseb – Predloga

Potni nalog za prevoz oseb – Izpolnjen

Prevoženi KM po vozilih

Nakupljeno gorivo po vozilih

 

Primer: Potni nalog za prevoz oseb – Predloga

 


 

Primer: Potni nalog za prevoz oseb – Izpolnjen
 

Primer: Prevoženi KM po vozilih
 

 

Opomba: Skrajni desni stolpec je pri posamezni vrstici namenjen preverjanju smiselnosti vnesenih podatkov. Oznaka »Č« (čas) se izpiše, če je Čas prihoda v relaciji prejšnje vrstice večji kot Čas odhoda v relaciji trenutne vrstice. Oznaka »K« (kilometri) se izpiše, če Števec prihoda v relaciji prejšnje vrstice ni enak Števcu odhoda v relaciji trenutne vrstice. Če so vneseni podatki smiselni, se ne izpiše nobena oznaka.

 

Primer: Nakupljeno gorivo po vozilih
 

Opomba: Podatki o povprečni porabi in odstopanju (%D) se računajo pravilno le, če je bila količina goriva v posodi za gorivo po prvem in zadnjem polnjenju enaka. (Podobno velja za porabo med posameznimi polnjenji.)

Natisni