Verzija 2018.12.001 z dne 21.09.2018

  • Šifrant zaposleni
    • Omogočena izbira šifre seštevka na zavihku mesečni seštevki.
    • Med vnosom osnove za boleznine program ne bo dovolil nadaljevati z vnosom v primeru, če je leto osnove že vpisano.
  • V preglednici Dopusti po zaposlenih so dodana polja: datum zadnje zaposlitve, datum prekinitve, št. dni dopusta tekočega leta in zadnji mesec koriščenja dopusta.

Natisni