Zapis v plačilni promet

Zapis v plačilni promet (PP) in gumb  – če želimo za prejet račun pripraviti plačilni nalog, moramo pritisniti na gumb in se nam odpre plačilni nalog. Gumb je aktiven le v primeru, ko je vrsta računa z oznako naloga Virman in je v Nastavitvah na zavihku Povezave izpolnjen podatek Uporabnik PP.

 

Svetujem sledeči postopek dela:

PRIMER 1:

Vnesete plačilo, ki je lahko tudi manjše od zneska računa.

 

Nato označite plačilo, ki ga želite prenesti v plačilni promet in kliknete na gumb Zapis v PP. Odprlo se bo okno, kjer nekatere podatke na plačilnem nalogu lahko popravite, nekatere pa program že samo izpolnjuje:

  • Nalogodajalec, zgornji del - prikazan je nalogodajalec iz Šifre stranke uporabnika iz programa Plačilni promet in na uporabniku vneseni podatki iz zavihka Tekoči računi.
  • Podatki vezani na raču v zgornjem delu plačilnega naloga – znesek plačila je prenesen iz vnesenega in označenega plačila na zavihku Plačila v SPR. Če plačilo ni označeno ali vneseno, potem program predlaga, da se plačuje celoten znesek računa. Datum zapadlosti je datum iz vnesenega računa v SPR. Sklic v breme je vnesena Številka računa v SPR.
  • Prejemnik, spodnji del - prikazan je dobavitelj, stranka iz vnesenega računa v SPR in na stranki vneseni podatki iz zavihka Tekoči računi. Vpisan sklic v dobro je prenesen iz polja Sklic na vnesenem računu v SPR.

V primeru, da ste pripravljali plačilo za del računa, potem vas program opozori, da je na račun že vezan plačilni nalog:

 

PRIMER 2:

Plačila ne vnašate ampak pripravite plačilni nalog. Ko dobite na izpisku banke informacijo, da je bilo plačilo izvedeno, lahko plačila poknjižite z uvozom bančnega izpiska.

Natisni