Izbor plačilnih nalogov

Z gumbom Izbor nalogov (Alt+I)  na podlagi različnih kriterijev izberemo plačilne naloge, ki jih želimo videti v preglednici. Ti kriteriji so v programu razdeljeni na tri dele: splošne omejitve (zgornji del ekrana), razmejitve po statusu naloga, razvrščanje. Kriteriji so prikazani v spodnji sliki.

 

Izbor statusa nalogov – pri tem kriteriju moramo biti pozorni na nastavitve, ki jih bomo na tem mestu določili, saj po tem ukazu, ko se bomo postavili nazaj v osrednji del preglednice, bomo videli le omejen zapis, ki pa z zapustitvijo podmenija Priprava plačilnih nalogov ponovno prikaže vse naloge (to lahko preverimo ob ponovnem vstopu).

1.   Neoznačenih nalogov – v okviru prej določenih kriterijev nam program poišče tiste naloge, ki niso označeni, to pomeni, da nimajo v koloni V plačilo kljukice. V primeru, da se odločimo za to omejitev, lahko določimo znesek sredstev, s katerim tisti dan razpolagamo. Program nam sam predlaga, katere plačilne naloge lahko plačamo z razpoložljivimi sredstvi. Ta znesek se nam potem prikazuje v preglednici v levem spodnjem kotu.

2.   Vseh nalogov – na ekranu se nam prikažejo vsi nalogi, ki izpolnjujejo prej izbrane kriterije.

3.   Poslanih nalogov – s tem kriterijem lahko pridemo do vseh poslanih nalogov. Imamo pa tudi možnost določitve datuma in tako se nam na ekranu prikažejo vsi poslani nalogi za določen datum.

Razvrščanje – s tem kriterijem si lahko vse naloge, ki smo jih izbrali s prejšnjimi omejitvami, razvrstimo po določenem zaporedju: datumu zapadlosti, šifri stranke ter znesku za plačilo.

Natisni