Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

Dnevne obdelave - Plačevanje - Plačilo - Pregled več dokumentov

  • Urejeno, da so v preglednici več dokumentov prikazani samo dokumenti povezani s plačilom.

 

Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov

  • V primeru deviznih izpiskov je urejena povazava da se zbirna plačila ob uvozu razdelijo na toliko plačil kolikor je plačilnih nalogov v zbiru.
  • v primeru domačih izpiskov se v primeru zbirnih plačil polni tudi polje valuta.

 

 

Natisni