Vnos opažanj

Modul iCenter Sociala, zdravstvo in obračun omogoča vnos opažanj pri stanovalcu na več mestih, in sicer:

  • Sociala – Stanovalec – Opažanja

  • Zdravstvo – Zdravstveni karton – zavihek Opažanja

  • Delo – Vnos storitev zdravstva

Vnos opažanj v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun

Natisni