Urejanje podatkov o prejemih

Podatke o prejemu urejamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrani prejem, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem prejemu. Prejeme iz preteklih let, katerih datum je izven obdobja knjiženja iz nastavitvenih podatkov, se lahko le pregledujejo, ne moremo pa jim spreminjati podatkov.

Natisni