Ključi

Vneseni ključi se bodo uporabili v obdelavi glede na izbiro Oznaka analitike:

1.  Oznaka analitike = SM-stroškovno mesto, SN-Stroškovni nosilec,ST-stranke,RF-referenti,DN-delovni nalogi:  Dnevne obdelave – Delitev po ključih za razdelitev knjižb knjiženih na splošno analitiko (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, delovni nalog).

2.  Oznaka analitike = OB-obdobja: Šifranti – Šifranti DK – Izkazi – gumb Plan po kontih: Delitev plana za razdelitev letnega plana, vnesenega v obdobje 00 po kontih, po mesecih glede na vnesene deleže  po mesecih iz zavihku Vrednosti

Pri vnosu ključa vpišemo:

 

 

·      Šifra – vnesemo šifro ključa.

·      Naziv – ključ poljubno poimenujemo.

Natisni