Izvoz šifranta Vrste prometa

Podatke iz šifranta Vrste prometa izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

  • Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom TDRVrstePrometa.txt.

Natisni