Urejanje razloga izmeta

Podatke o razlogih izmeta spreminjamo tako, da najprej v preglednici Razlogi izmeta izberemo zapis, izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem razlogu izmeta.

Natisni