Izpis potrdila o plači in Upravno administrativne prepovedi

Ta jej izbiri se lahko izpišeta dva obrazca za odobritev kredita :

Potrdilo o plači – zadnje tri plače glede na nastavitev in

Upravno administrativna prepoved, s katero delodajalec prevzame odgovornost za obračun kredita ob izplačilu plače.

Nastavitveni podatki so :

Zadnji mesec izplačila, ki se upošteva v izpisu – vnesti je treba leto in mesec zadnjega izplačila, ki se še upošteva v izpisu. Od vključno tega obračuna se tiska podatke treh preteklih plač.

Za zaposlenega –  vnese ali izbere se zaposlenega, za katerega želimo natisniti obrazec

Zaposleni na čakanju – označi se, če je zaposleni razporejen na čakanje na delo doma

Delodajalec v prisilni poravnavi – označi se, če se delodajalec nahaja v procesu prisilne poravnave

Šifra pooblaščeni 1 in 2 – vnesti ali izbrati je treba podpisnike potrdila iz šifranta zaposlenih

Natisni