Zavihek – SPR vrste računov

Na zadnjem zavihku vpišemo vrste računov ki jih uporabljamo v aplikaciji SPR. Tukaj vnesemo Šifre vrste računov in Vrsto terjatve za odprte terjatve, ki jih vodimo v modulu Spremljanje plačil računov.

 

Zavihek postane aktiven ko imamo na zavihku Povezave s šifranti urejeno povezavo z modulom SPR. Nastavitev urejajo samo tisti uporabniki, ki vodijo terjatve v SPR-ju, ostali uporabniki ki vodijo terjatve v DK to polje obvezno pustijo prazno.

Natisni