Digitalna potrdila in eRegistrator

Pred uporabo digitalnega potrdila za podpisovanje dokumentov v SAOP iCentru moramo njegov javni del[1] najprej povezati z operaterjem SAOP iCentra. Posameznemu operaterju lahko dovolimo več digitalnih potrdil za podpisovanje v SAOP iCentru, vendar mora biti eno potrdilo definirano kot privzeto.

Povezavo digitalnega potrdila z operaterjem SAOP iCentra naredimo na naslednji način:

  1. Na preglednici Operaterji administrativnega dela glavnega menija SAOP iCentra odpremo okno za vnos podatkov o operaterju.

  1. Izberemo gumb za upravljanje digitalnih podpisov operaterja

  1. Izberemo dodajanje digitalnega potrdila za podpisovanje

  1. Odpre se nam okno v katerem izberemo datoteko z izvoženimi podatki javnega dela digitalnega potrdila

  1. Prikažejo se nam podatki potrdila iz uvozne datoteke

Tu lahko tudi označimo ali se digitalno potrdilo uporablja kot privzeto digitalno potrdilo za podpisovanje dokumentov v SAOP iCentru in za katere ponudnike zunanjih storitev vezanih na SAOP iCenter velja[2].

  1. Če so podatki pravi jih potrdimo z gumbom potrdi in podatki o digitalnem potrdilu se dodajo na seznam potrdil, ki jih lahko uporabljamo pri podpisovanju dokumentov v SAOP iCentru

Če ima operater več kot eno digitalno potrdilo, ki se uporablja za podpisovanje dokumentov v SAOP iCentru, potem mora biti eno od potrdil označeno za privzeto. Privzeto potrdilo se pri podpisovanju dokumentov samodejno predlaga.

Potrdil, katerih obdobje veljavnosti je v preteklosti ali pa niso namenjena digitalnemu podpisovanju ne moremo dodati na seznam potrdil za uporabo v SAOP iCentru.

Povezava digitalnih potrdil z operaterji SAOP iCentra je del naprednih funkcij SAOP iCentra zato je na voljo samo uporabnikom, ki imajo aktivirane napredne funkcije iCenter eRegistratorja. Več o aktivaciji je opisano v začetnem delu opisa upravljanja iCenter eRegistratorja.

 

[1] Priprava datoteke s podatki o digitalnem potrdilu je opisana posebej v Pripomočkih

[2] V tem trenutku sta taka ponudnika eArhiv Pošte Slovenije in eHramba Logitus

Natisni