Rekapitulacijsko poročilo – Popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja

Če je vrednost dobave iz preteklega obdobja poročanja (polje A3, A4, A5 ali A6 rekapitulacijskega poročila) napačna, ker dobave sploh ni bilo, se namesto te napačne vrednosti v polje B3, B4, B5 ali B6 zapiše vrednost nič (0).

Rekapitulacijsko poročilo – Popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja

Natisni