Verzija 2020.03.001 z dne 28.2.2020

 • Na vnosno okno za spremembo vrstic predprejema smo dodali navigacijo za dostop do naslednje/predhodne/prve/zadnje vrstice predprejema. Ob spremembi vrstic se tudi izvedejo ustrezne kontrole podatkov in zapišejo morebitne vnesene spremembe.
 • Odpravljena težava pri razvrščanju po skladišču pri preglednici inventur.
 • Knjiženje
  • Predprejem
   • Dopolnitev popravljanja podatkov na obstoječih že knjiženih predprejemih (t.j. predprejemih, ki so že bili preneseni v prejem) z možnostjo popravljanja prodajnih cen. Lahko se poljubno spreminja prodajne in maloprodajne cene, po potrditvi se te spremembe prenesejo v prejem. Prav tako se spremembe zapišejo ali popravijo v ustrezne prodajne cenike.
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Popravek pri knjiženju vrednosti odvisnega stroška, ko se je prej prenesla vrednost v tuji denarni enoti, če je bil odvisni strošek vnesek v tuji denarni enoti.
 • Na predprejemih smo na preglednici vrstic dokumenta dodali možnost iskanja po vrsticah. S ctrl + F se odpre okno za iskanje, kjer se izbere stolpec po kateremu se išče.

Natisni