Uvod

Izpis vsebuje nekatere podatke iz obračuna  (ure, bruto plačo, prispevke, dohodnino, neto plačo).

Od – do šifre SM –  izpis lahko omejimo glede na šifro stroškovnega mesta stalne razporeditve zaposlenih.

Razvrščanje – določimo, kako bodo razvrščeni zaposleni.

Opis liste – se izpiše v glavi izpisa.

Izpis je izdelan po sistemu QRD (Quick Report Generator), zato si lahko uporabnik izdela svoje vzorce. Standardno sta vgrajena dva vzorca:

Natisni