Popravljanje

Na preglednici Obroki označimo obrok, ki ga želimo popraviti. S  (Popravi zapis) ali Ctrl+E aktiviramo okno Obroki.

Podatke lahko popravljamo kot pri vnosu. S Potrdi jih ponovno zapišemo.

Natisni