Verzija 2020.07.001 z dne 25.5.2020

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos na povezano« smo dodali še opcijo izračuna serijskih številk. Če je opcija vključena, zahteva funkcija vpis začetne serijske številke, nato se samodejno izračuna celoten potreben razpon serijskih številk in na vse povezane naloge vpise enako začetno in končno serijsko številko.
 • Knjiženje – kooperacija – izdajanje v kooperacijo; na preglednici vrstic izdaje je urejeno prikazovanje opombe operacije iz delovnega naloga.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri »Pripravi« plana je usklajeno delovanje priprave po KANBAN sistemu glede na izbor/ne izbor knjig DN.
 • Spremembe pri pripravi števila nalepk na delovnih nalogih:
  • dodani dve novi opciji: število paketov po razpisani količin DN in število paketov po izdelani količini DN,
  • zaradi povečanja števila opcij, je izbor sedaj narejen preko »izbornika« (combo box),
  • enake spremembe tudi na nastavitvah programa (zavihek »hitro tiskanje«).
 • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po delovnih nalogih, simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; odpravljena težava, ki je onemogočila pripravo simulacije v kolikor je kakšna sestavina delovnega naloga vsebovala opombo daljšo od 2.000 znakov.
 • Izpisi – tedenski prikaz potreb; odpravljena napaka pri izboru po skupini artikla (ko se je odpiral seznam knjižnih skupin artikla).
 • Pripomočki – brisanje začasnih podatkovnih tabel; poleg brisanja tmp tabel na bazi VRP-ja se sedaj brišejo tudi začasne procedure.

 

WEB.API:

 • GetWorkOrder – v odgovor metode so dodane dodatne lastnosti delovnega naloga (sklop AdvanceProperties)
 • ModifyWorkOrder – dodana možnost vpisa/spremembe dodatnih lastnosti delovnega naloga (sklop AdvanceProperties) ter vpisa/spremembe celotne izdelane količine delovnega naloga

Natisni